Nå med tiden for den nærstående høytiden i all sin kjærkommenhet, tatt høyde, bredde og lengde for. Med dens store festlighet som gjester oss og viser «det store i det små». Snart som det vil tone, lyse og blinke, ja, over den hele jord og påminne HAN; Den prøvede gaven som da i sin tid ble med sitt besøk, til det beste for oss. For å ta imot!

Den prøvede gaven som da i sin tid ble med sitt besøk, til det beste for oss. For å ta imot!

Fra historiens forklaring, slik, lenge før denne unike hendelse står dette i fokus, ja, til og med også i flere detaljer: Som kom med OVERBEVISNINGEN, også til alle de store undergjerningene. Alt ble til trosstyrkelse, og ikke minst til den erkjennelse; Til å viderebringe til manges misforståelse, og som undertrykker dette gjeldende budskapet, som heller ikke vil kunne rokkes.

Med god markering til høytiden!

Arne Bjørnestad