Jeg og mange med meg hadde nok håpet på en litt mer ydmyk ordførerkandidat fra Høyre da han presenterte sitt syn på utbygging på Austad – denne gang Kråkestøl området og båthavnen utenfor Prestjordstranda- i sitt leserinnlegg i Lister24.

Men den gang ei – her var det fullt forsvar for at utbygging skal skje fordi dette jo er blitt bestemt i «overordnede planer». Dette ordet gjentar han 4 ganger i sitt leserinnlegg – så vi skjønner alle at slike planer er noe som har veldig stor plass i Høyres strategi for kommunen -men det slår meg; hvor stor plass har innsigelser fra våre innbyggere i Høyres program?

Og ja – la det være sagt. Selvsagt er det nødvendig med planer - reguleringsplaner , arealplaner og annet planverk som administrasjonen lager og som politikere vedtar.

Men hør: det er faktisk ikke slik at det er en gang skrevede planer fra saksbehandlere som skal bestemme alt som skjer i kommunen vår. Da hadde det jo ikke vært bruk for oss politikere - vi skal nemlig være ombudsmenn for våre innbyggere.

Det skjer ofte  mye mellom sist gang en plan ble laget og nåtiden. For eksempel på Austad-halvøya. Der har utviklingen gått alt for fort - den har galoppert med den ene utbyggingen etter den andre  med pr i dag 354 hytter som enten er oppført eller er på planstadiet og et industriområde på Hausvik som stadig planlegges større.

Skulle ikke vi politikere da lytte til den stadig større lyden av bekymrede stemmer fra fastboende. Noen sier  kommunen ikke lenger har respekt for naturvern av Austads natur og kyst  som begynner å bli ukjennelig slik det var før her , og andre sier  de om er redd for barn , eldre og andre på en utrygg vei ut over Austad-halvøya som fylket ikke har noen klar plan for å utbedre og som kommunen nekter å gjøre noe med?

Da er det overraskende at Mushom bruker kun to linjer av hele sitt innlegg om Kråkestøl og hyttebygging på veistandarden ut dit som alle snakker om.  «Den er ikke bra» konkluderer han ganske enkelt med og at «alle lokalpolitikere må prøve å påvirke fylket».

Ærlig talt, folkens .Dette blir for lettvint fra en erfaren politiker og leder i teknisk utvalg. Man skal ikke ha lang fartstid i politikken før man skjønner at å «mase» på Fylket og håpe på rask respons vedr veiutbygging , er nesten som å tro på julenissen –  dette  er ikke å ta innbyggerne våre på alvor.

Det er rett og slett skuffende at en ordførerkandidat fra det største partiet i kommunen, velger å vise til «overordnede planer»  når han kontant avviser å imøtekomme fastboende meninger om å endre avgjørelsen om nedbygging av Kråkestølheia og anlegning av en monstrøs båthavn rett utenfor et flott kystområde i Rosfjorden.

I sitt leserinnlegg sier Mushom at han har «har stor forståelse for at naboer og fastboende er skeptiske og stiller kritiske spørsmål»  , men «samtidig ligger det forpliktelser til de overordnede planer»

Det er folkets røst Mushom som bør bety mest for en kommende ordfører, og det er vi politikere på vegne av befolkningen som bør styre kommunen , ikke et planverk som ikke lenger gir oss de beste løsningene . Planverk kan bli utdaterte og bør fornyes innimellom. Men folks meninger skal hele tiden være en rettesnor for hva vi i kommunestyret foretar oss.

Og det er fortsatt ikke for sent å endre kommunedirektørs forslag . En skal huske på at det var i kommuneplanen for 2015 skissert kun 60 hytter , som nå altså er utvidet til 84 og det var planlagt en mindre småbåthavn som nå er utvidet til 90 båtplasser midt mellom eksisterende verneverdig bebyggelse i Prestjordstranda.

Det ble gitt sterke anbefalinger fra Fylkeskommunedirektøren (20.06.2022)om at «småbåthavn og sjøboder bør sikres bedre landskapstilpasning og omfanget av sjøboder reduseres.

Dette er ikke imøtekommet i planforslaget.

I stedet er det nå gitt tillatelse til økt bebygget areal (sjøboder) i 100 meters beltet med en bygningsmasse på 245 kvadratmeter.

Er det rart folk på Austad snart er allergisk mot mer utbygging?

Eivind Husøy

Gruppeleder Arbeiderpartiet