Lyngdal kommunestyre har fått «rødt lys» til å gå videre med planene om utbygging av Bergeheia i neste kommunestyre møte torsdag 14. desember. Årsaken til dette er at utbyggingsselskapet Rexir fra Bergen, krever at Lyngdal kommune skal betale ny vei og infrastruktur til 60 til 80 millioner kroner, før utbygging kan starte.

Selskapet Rexir krever å ha eneretten til å utvikle hele Bergeheia-området alene, der ingen lokale utbyggingsselskaper får slippe til. I tillegg krever dette selskapet selv hvor mange boliger som skal bygges i året, og at tilbakebetaling til kommunen skal skje etter hvor mange hus man bygger i året. Da kan dette selskapet bygge 10 hus, og så forlate prosjektet, og Lyngdal kommune sitter igjen med 80 millioner kr i gjeld, som innbyggerne i Lyngdal må betale på.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Bergeheia-prosjektet har derfor en mye større økonomisk ødeleggende «sprengkraft» i seg, enn Knertenparken-katastrofen hadde. Derfor har Lyngdal kommunestyre nå fått et «ildrødt» stopp-lys av denne grunn.

Bergeheia-prosjektet har derfor en mye større økonomisk ødeleggende «sprengkraft» i seg, enn Knertenparken-katastrofen hadde.

Lyngdal kommune er pr. i dag på konkursens rand, og har ikke fem øre å investere i ett nytt byggeprosjekt. Derfor får Lyngdal kommunestyre det andre «røde stopp-lyset».

Det tredje «stopp-lyset» kommer fordi Lyngdal kommune allerede har åpnet for regulering av ca. 100 nye bolig tomter på Svennevik, der mange av disse tomtene nå er ferdig regulert, men utbyggerne må avvente fordi det mangler gangvei og infrastruktur, og det er et rekkefølgekrav som dermed sperrer for oppstart av byggeprosjektene. Her har utbyggingsselskapene selv stått for regulering, og venter nå på at kommunen skal løse sin del av prosjektet. Denne ventingen koster, og Lyngdal trenger tomtene. Derfor må Lyngdal kommune raske på. Dette utbyggingsarealet er tilgjengelig for det lokale næringslivet i kommunen.

Lyngdal kommune må nå arbeide med å presse fylkeskommunen til å få en løsning på vei problematikken rundt Hogganstien. Hele Svenneviks innbyggere har ventet lenge på veg og gangsti, slik at man kan sende barn og ungdommer trygt på sykkel, i stedet for at de må kjøres med bil hele tiden.

Disse byggetomtene på Svennevik vil bli et svært populært byggefelt i Lyngdal, fordi det har nærhet til sjøen, har flott utsikt, ingen bratte bakker og har et mye mildere vinter klima som følge av Rosfjorden. Det kan skille opp til 5 grader mildere enn på Bergeheia om vinteren. Tenker vi litt lenger inn i fremtiden, vil Svenneviktoppen med den fantastiske utsikten som er her, kunne bli mye mer populær enn Bergeheia, og her er det muligheter for minst 100 nye boligtomter.

Derfor må Lyngdal kommune legge utbygging av Bergeheia til side i minst fem år, og i mellomtiden må vi se hvordan industrien vil utvikle seg i distriktet, og hvilken økonomi Lyngdal har på det tidspunktet.

Lyngdal kommune har for tiden altfor mange andre økonomiske utfordringer som må løses først. Ingen skal ha rett til å «snike i køen». Alle må vente på sin tur, og nå er Svenneviks tur, de har ventet i 20 år.

Jan Skoland