I avisen Lister tirsdag 14. november står det at Esben Gabrielsen og Elisabeth Stølen (SV) ønsker at Farsund kommunestyre skulle vise solidaritet å støtte Palestina. Heldigvis fikk de ikke støtte for dette forslaget.

At de i det hele tatt kunne finne på å ta opp en slik sak er helt utrolig. Har de mistet det historiske og politiske gangsynet, eller er det bare vond vilje?

Har de mistet det historiske og politiske gangsynet, eller er det bare vond vilje?

To dager etter Hamas sitt angrep på Israel, anbefaler Utenriksdepartementet (UD) det norske kongehus om å ikke kondolere Israel etter terrorangrepet 7. oktober hvor 1.200-1.400 ble drept og 240 ble kidnappet, det er fortsatt ikke kommet noen kondolanse fra det norske kongehus til Israel.

Da terrorangrepet på Utøya 22. juli ble utført, kondolert Israel og mange andre land veldig raskt.

Hvor langt ned skal Norge synke når Kongehuset, UD, statsminister, stortingspolitikere (ikke alle) og regjering har en slik negativ holdning til Israel?

Velsignelsene vil trolig ikke stå i kø for landet vårt.

Det som Hamas har gjort er så grotesk at det må sies: Israelske barn og ungdom på kibbutzer, musikkfestival og i sine hjem, ble torturert, voldtatt og drept på de mest bestialske måter. Hamas har selv lagt ut filmer av ugjerningene de utførte.

Da nyheten om at sykehuset i Gaza var bombet, og 400 var drept, rapporterte både politikere og journalister på direkten, at det var et israelsk luftangrep. Det viste seg at det var islams jihad som hadde bombet sykehuset.

Utenriksminister Barth Eide er svært opptatt av de mange sivile ofrene i Gaza. Han sier at det er klare regler i krig, uavhengig av hvem som står bak dette angrepet: Alle stridende parter har plikt til å beskytte sivile, sykehus, skoler og annen sivil infrastruktur. Samtidig understreke han at sivile bygninger ikke bør brukes til militær aktivitet, da dette vil gjøre dem sårbare for angrep, og at det ikke er tillatt å ta gisler.

Dette er i og for seg riktig når det gjelder krig mellom som har sluttet seg til folkeretten regelverk om krigføring. Det har Israel gjort og har i alle væpnede konflikter vist at de er i stand til å overholde krigens lover. Hamas er imidlertid ikke en stat og er ikke en stridende part som er forpliktet på folkerettens bestemmelser.

Israel kjemper mot terrorister som ikke tar slike hensyn som internasjonal humanitærrett krever, derfor tar de heller ikke hensyn til Barth Eides formaninger. De beskytter ikke sykehus, skoler, og annen sivil infrastruktur, men bruker den som utskytningsramper for sine dødbringende raketter mot det israelske sivilsamfunn. Derfor er de heller ikke beskyttet av humanitærrettens regler for krigføring og forsvarskamp.

Det er ikke mulig å forsvare seg mot organisert terror som skjuler seg i boligområder i en by med millioner av levende skjold, gisler og sykehus dersom man skal unngå treffe sivile gisler. Det er ingen tallfestede grenser for hvor mange sivile menneskelige skjold som innskrenker retten til å forsvare seg mot terror. De som likevel krever dette, og som gjør det fordi de ønsker å skape de konsekvenser det medfører, må derfor karakteriseres som stridende på terroristenes side. Å bistå terrorister uansett på hvilken måte, er imidlertid et brudd på inngåtte folkerettslige forpliktelser, det er i seg selv terrorisme.

Den feilen Barth Eide og hans haleheng av mediefolk gjør, er å opphøye Hamas til en legitim stridende part som de ber om å overholde lovverk som ikke gjelder for terrorister og som terroristene har sagt at de ikke bryr seg om. Sivile gisler, kvinner, barn, sykehus og boliger er for dem våpen og ammunisjon i terrorkrigen mot Israel.

Det Barth Eide egentlig sier er at Israel skal la seg slå ut fordi de etter hans mening ikke har lov til å bruke de våpen som er nødvendige for å bekjempe terrorister. Dette er alvorlig uttalelse av vår utenriksminister og har ingen dekning i krigens lover eller internasjonal humanitærrett.

Da Trygve Lie var generalsekretær i FN og det skulle være avstemming i FN om opprettelsen av staten Israel, sa araberstatene at om det ble tilfelle skulle de love Israel evig krig, evig vold og evig terror, dette løftet har de holdt.

Be heller for Israel og om fred for Jerusalem.

Med vennlig hilsen

Tony Mathisen