Nesten ti år etter annektering av Krim markeres to-årsdagen for Russlands angrep på det frie Ukraina 24. februar 2022.

Få timer senere fikk Rotary-klubber i Norge en anmodning fra venner i Lviv International Rotary Club om vi kunne hjelpe.

Vi svarte øyeblikkelig, og i løpet av få uker var store mengder medisinsk utstyr, nødhjelp, mat, klær og annet etterspurt utstyr underveis.

Og da russerne før jul i 2022 angrep kritisk infrastruktur som vann- og strømforsyning, sendte Rotarianere i Norge flere enn 500 strømaggregater til blant annet sykehus, sykehjem, skoler og barnehager.

I tillegg har klubber og Rotarianere donert ambulanser, brann- og varebiler for å hjelpe Ukraina.

Akutt-klinikker

Det siste året har Rotary levert 39 mobile akutt-klinikker til bruk nær fronten i Ukraina.

10 av disse er fullfinansiert gjennom Rotarianere i Norge.

Dette er tilhengere hvor tak og vegger er forsterket, de har strømaggregat og kan utstyres for kirurgisk førstehjelp, som tannklinikk eller for kvinnehelse.

Klinikken kan trekkes av en vanlig personbil, og brukes der behovene til enhver tid er størst.

– Rotaryklubben i Lviv har skrevet kontrakt med helsemyndighetene i Ukraina om å levere 100 slike klinikker i løpet av året. De bemannes døgnet rundt, og vi vet at det også vil være stort behov for dem også etter at krigshandlingene en gang tar slutt, sier prosjektleder Sissel Berit Hoell i Rotarys «Hjelp til Ukraina».

Behovene er enorme, og målet er nå å levere 200 slike klinikker så raskt som mulig.

Musikk som våpen

Hver slik akuttklinikk koster 450.000 kroner, og for å samle inn penger til flere har Rotary invitert orkesteret «Dzvinha» fra Lviv på turné i Sør-Norge.

Deres instrument er banduren, unikt for Ukraina, og et viktig symbol i dagens frigjøringskamp siden russerne i Sovjet-tiden forbød instrumentet og forfulgte og drepte de som brukte det.

I april vil orkesteret besøke 14 steder i Sør- /og Midt-Norge med folkemusikk fra Ukraina, med klassiske stykker, men også med verk av vår egen Edvard Grieg.

– Vi ønsker å bygge en kulturell bro mellom våre to folk. Med bandurenes kraft skal vi skaffe mange flere klinikker som vil redde liv, sier leder for konsertturneen Tone Kolbenstvedt.

Det haster

Kanskje har vi for lenge tatt vår egen fred, frihet og demokrati for gitt.

Ukraina viser oss nå hva denne kampen koster.

Vi vet ikke om ord kan redde liv.

Men vi vet med sikkerhet at taushet og likegyldighet dreper.

Også vår kamp

Vi må aldri glemme at Ukrainas kamp for frihet også er vår kamp for fred og demokrati i Norge.

Dette er en kamp ingen av oss har råd til å tape.

Derfor haster det med å stille opp for Ukraina i disse skjebnetimene.

Med vennlig hilsen

Styret i Farsund Rotary Klubb

Lill Hege Hals

Bjarne Hellum

Roy Helge Hansen

Nils Henrik Brodtkorb

Arne Reidar Meberg