Våre politikere har år for år ført vårt samfunn nærmere og nærmere et regelrett samfunns kollaps med ren idiotpolitikk. Før hadde vi et flott lokalsykehus alle var strålende fornøyde med - med masse dyktige kirurger, indremedisinere, sykepleiere, hjelpepleiere og jordmødre - og nok av fornøyde privatpraktiserende leger i kommunen – og lave skatter og avgifter. Nå har vi alt for få, overarbeidede leger som ikke orker mer - og jeg skjønner dem godt.

Nå har vi alt for få, overarbeidede leger som ikke orker mer - og jeg skjønner dem godt.

I 1962 hadde næringslivet og gutta og jentene på gølvet - altså bæresøylene i Norge 120.000 offentlige ansatte å mate og lønne - inkludert et velfungerende helsevesen og et sterkt forsvar.

I 1991 hadde bæresøylene i Norge 550.000 offentlig ansatte å mate og lønne.

Det var dette jeg skrev om i Farsunds Avis den 23. desember 1992 og spurte hvor dette ville ende. Vanviddet stanset ikke – det fortsatte, og fortsatte, og fortsetter…..

I 2005 hadde bæresøylene i Norge 820.000 offentlig ansatte å mate og lønne.

I 2013 hadde bæresøylene i Norge over 900.000 offentlig ansatte å lønne.

Vi har nå for lengst passert 1 million offentlig ansatte.

Så har bæresøylene i Norge 800.000 alderspensjonister å mate og lønne.

Så har bæresøylene i Norge 310.000 uførepensjonister å mate og lønne.

I tillegg har vi fått en strøm av flyktninger som bæresøylene i Norge skal mate og «lønne» – og som også overbelaster vårt allerede nedbygde helsevesen.

Så sløser de bort 50-60 milliarder i såkalt u-hjelp der mesteparten av pengene går i lommene på korrupte ledere. Derfor har Norge så høye skatter, avgifter, bompenger, bensinpriser osv. osv. Og nå sender de i tillegg hele 70 milliarder til ukrainske ledere som lenge har vært kjent som Europas mest korrupte land. Hvilken lommer tror dere disse pengene havner i???

Momsen

Momsen begynte med en «midlertidig» kriseskatt på 1 prosent i 1935. I 1939 var den «midlertidige» kriseskatten (moms) oppe i 3 prosent. I 1947 ble den «midlertidige» kriseskatten økt til 10 prosent. I 1965 økte den til 13,64 prosent. I 1970 ble den økt til 20 prosent. I 1992 ble den midlertidige «kriseskatten» (moms) økt til 22 prosent. I 1994 økte den til 23 prosent. I 2001 økte den til 24 prosent. I dag er momsen på 25 prosent - hvor skal dette vanviddet stanse tror dere – tror dere virkelig at momsen stanser på 25 prosent?

Ikke nok med det – de vekslende regjeringene innførte investeringsavgift, arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt, veiavgift, sukkeravgift, flyseteavgift, el-avgifter, dokumentavgifter, CO2 avgift, trafikkforsikringsavgift, omregistreringsavgift, osv. osv. - og bompenger i bøtter og spann for å finansiere det oppsvulmede byråkratiet vi overhodet ikke trenger. Vi har et byråkrati til å administrere langt over 25 millioner – vi er rett over 5 millioner.

Utenlandskablene

Jeg trodde i min naivitet når de bygget utenlandskablene at de kun skulle selge strøm til utlandet når der var flom slik at de slapp å tappe magasinene. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi tro at de var så eitrende dumme at de ville tappe magasinene og la utlandet bestemme prisene. Men så dumme var altså våre politikere!

Nå ser vi et av resultatene; hjørnestensbedriftene aluminiumsverket og bildelfabrikken står nå i akutt fare for nedleggelse.

Skattevanviddet.

Nå skattes de rike så mye at de flytter til Sveits og andre land med en fornuftig skattepolitikk. Det betyr at vanlige folk må betale enda mer i skatter og avgifter for å kompensere på skattetapet fra de rike som rømmer skattevanviddet i Norge, og sveitserne knegger og ler av dårene i Norden.

Og så skattlegger de forlate meg norske bedriftseiere for maskiner og utstyr som skal produsere varer i Norge - noe som fører til at mange bedrifter sier opp norske arbeidere og flagger ut - som igjen fører til at Norge må importere norskutviklede varer – som igjen fører til store inntektstap og utgifter for samfunnet – som igjen kompenseres med høyere skatter og masse nye avgifter. Det er rett og slett ingen ende på politisk naudeskap.

Si opp minst 300.000 overflødige byråkrater, så har vi 210 milliarder mer til helse, skole, veier, osv. – men den regjeringen som gjør det taper neste valg. Det oppsvulmede byråkratiet er jo politikernes velgerkveg beskyttet av MSM Mediene med sugerør i statskassa. Det vil skure og gå helt til samfunnet kollapser enkelt og greit fordi dette vanviddet ikke er bærekraftig. Det er de unge som vil lide for 68'ernes vanvittige grådighet og naudeskap.

Etter at vi gikk inn i data-alderen skulle alt bli så mye enklere. I stedet fikk vi et skjemavelde ingen skjønner seg på. Det enkle og brukervennlige Trygdekontoret er borte, i stedet har vi fått monsteret NAV med et skjemavelde få finner ut av, og som skaper store frustrasjoner og problemer hos brukerne. Og så har det jo vist seg jo at den privilegerte leder-eliten i NAV med sine millionlønninger har anklaget, ruinert og fengslet uskyldige mennesker selv etter at de visste om at det var falske anklager.

Og vårt tidligere så sterke forsvar er nå så svakt at et lite flyvåpen kanskje er i stand til å holde en angripende fiende i sjakk en dag eller to ved at noen «nyttige naud» ofrer livet slik at konge, regjering og byråkrateliten kan stikke av med hele oljefondet slik at de kan leve i luksus-eksil mens folket lider – slik konge og regjering gjorde under krigen med hele gullbeholdningen vår. Hadde jeg vært jagerpilot i en slik situasjon vet jeg sannelig ikke hvem jeg ville «stanset».

Hvem skal vi stemme på i 2025??? De fremstår som like forvirret alle sammen.

Henry Østhassel,

Vanse

Hvem skal vi stemme på i 2025??? De fremstår som like forvirret alle sammen.