Etter å ha lest ditt avisinnlegg i Lister 24 angående reguleringsplaner og behandling i Lyngdal kommune skjønner jeg godt hvorfor Lyngdal ligger på jumboplass når det gjelder å ta vare på naturmangfoldet og dyrket mark.

Det synes som artikkelen fullstendig har utelatt Lyngdals beboeres muligheter til medbestemmelse og rett til medvirkning og innspill. Men dette synet er jo ikke nytt i Lyngdal, men er helt tråd med tidligere ordføreres behandling. I Lyngdal skal vi ikke ha lokaldemokrati.

I Lyngdal skal vi ikke ha lokaldemokrati.

Entreprenører og utbyggere må jo ikke behandles som hellige kuer. Hvis de velger å satse på utbygging og reguleringsplaner må de selv stå ansvarlig for om ting ikke går igjennom. Grøvan snakker om at man må ta hensyn til overordnede planer. På Hundingsland har de fastboende hele tiden vært imot at naturen skulle bli ødelagt av en gigantisk hytteutbygging, men de overordnede har aldri villet høre på oss.

Vi har til og med blitt oppfordret fra kommunen om dialog med utbygger, men de svarer at de har hatt dialog. Nei de har ikke hatt dialog, men de har informert oss om hvordan de har bestemt hvordan alt skal være. Er det dialog? Nei, det er informasjon. Dårlig sådan.

De folkevalgte og kommunen kan jo ikke ta hensyn til hvor mye økonomi utbyggerne har satset på prosjektene. De må se på om prosjektene er i samsvar med folkets vilje på stedet og ikke minst om de er i tråd med nasjonale føringer. Skal det være slik at prosjekter går igjennom fordi disse «stakkars utbyggerne «har jo satset penger på eventuell utbygging.

Hvis jeg spiller Lotto og ikke vinner, enda jeg har spilt i mange år, så kan jeg ikke kreve pengene tilbake. Det er mitt ansvar om jeg vil spille eller ikke.. Det samme med utbyggere og entreprenører.

I Lyngdal virker det for meg som at hytteplanene må gå igjennom fordi utbyggerne har satset penger på konsulenter og planleggere selv om man må ligge på jumboplass.

Vi fastboende på Austad-halvøya og nåværende hyttefolk har faktisk også satset noen millioner på eiendommene våre. Mange av oss legger ned store beløp gjennom handelsstanden og gjennom skatter og avgifter til kommunen. Synes Grøvan det er greit at vi hever stemmen litt? Ville det ikke være fornuftig å lytte litt til oss også for en gangs skyld.

Etter avgjørelsen i Canada nylig som miljøminister Barth Eide var på, så kommer det tydelig frem at naturen må ivaretas. Da ville det være lurt for Norges del å starte med den kommunen som ligger nederst på vernelista.

På Hundingsland vil utbyggere ødelegge store områder både på land og sjø. Politikerne må snart snu og stoppe denne galskapen. Vis at dere VIL og VÅGER å forkaste planene om hyttebygging og 100 båtplasser i Hundingslandsbukta. Vis at dere vil høyere opp på lista enn jumboplassen. Ikke bry dere om hva Grøvan sier om overordnede planer. Den virkelig overordnede plan er å ta vare på skaperverket.

Dere må ikke glemme at målet skal være bærekraftig.

Hilsen Thor Einar Lien, Hundingsland.