Mening

Viktige veier for næringsutvikling

Leserskribentene: Stortingsrepresentantene Svein Harberg og Ingunn Foss, Høyre. Foto: Privat