Ordføreren tar nok litt feil

Så fint, ordfører Arnt Abrahamsen, at dere diskuterte medisinsk beredskap i Listerrådet sist fredag. Men det var da sannelig på tide.!?

Mitt viktigste anliggende med leserinnlegget var imidlertid å lede oppmerksomheten til de menneskelige sidene ved denne saken. «Kvinne i 60 årene, etter besøk til familie i Rogaland, bragte smitten inn i Nordvesten.» Dette er essensen i informasjonen Farsund kommune gikk ut med.

Kan det hende at hun slett ikke var årsaken til at omlag to tredjedeler av de som deltok på sangøvelsen, ble smittet? Kanskje var hun den aktuelle personen som først som lot seg teste. Kanskje var det derfor smitteledelsen så soleklart gikk ut med at hun var roten til det som skjedde videre.

Første kjente sykdomstilfelle er ikke nødvendigvis smittekilden, har jeg lest meg til. Og i alle fall ikke når resten av koret detter inn som syke og smittede bare kort tid etter.

Det virker som at Farsunds ordfører i denne saken opptrer som om han er en del av helseteamet på Husan. Han bruker VI-formen i intervjuet med Lister24: « . . . som vi antar tok smitten til Nordvesten, uten at vi mener at denne personen kan lastes for det.» Og blant annet denne: «Jeg har aldri sagt at vi har kontroll på dette, men jeg mener vi har en oversikt over smitteutbruddet.»

Neida, jeg har aldri hørt eller lest at ordføreren har kontroll. Men på den annen side: Har ordføreren snakket med kraftig innestemme til kommuneoverlegen. Hun brukte nemlig ordet kontroll.

Ordføreren skal selvsagt være bevisst ansvaret som arbeidsgiver. Men i en alvorlig situasjon som kommunen er i nå, er en ordfører mer enn noen gang nødt til å tenke på menneskene han er valgt av, og som han i kraft av sin politiske posisjon skal ivareta.

Politikere skal lytte til sine fagfolk. Men de skal også stille spørsmål, kritiske spørsmål - og tenke på enkeltmennesker. De skal tenke på enkeltskjebner. De skal tenke på konsekvenser av hva som blir sagt.

En politiker skal i alle fall ikke ta for gitt alt som et smitteteam resonnerer seg frem til. Kanskje er det noen dyktige sporhunder samlet på Husan. Men de er ikke fagfolk.

Kommuneoverlegen er medisinsk utdannet. Men innenfor medisinen er visst det som omhandler smitte, et omfattende og komplekst fagfelt. Kommuneoverlegen har da også uttalt at hun rådfører seg både med fylkeslege og FHI.

Lister24 hadde interessant lesning om to enkeltskjebner knyttet til korona. En Nordsjøarbeider måtte bli på land. En prøve mente hun var smittet, mens hun i realiteten ikke var det. Hun har uttalt:

«Du føler deg veldig utstøtt av samfunnet. Det blir mye skriv om det i avisa. Og folk er snare med å bruke pekefingeren og fortelle sine meninger i kommentarfelt på Facebook.»

I samme saken uttaler en dame fra Spind seg. Medlem i Nordvesten, men ikke med på øvelsen den aktuelle dagen:

«Jeg følte meg utilpass i byen, ute i nødvendige ærender.»

Neida, jeg forventer ikke at Farsund kommune skal følge opp alle som er berørt av koronasituasjonen.

Men jeg står fast på at vår kommunale ledelse bør komme med en «dyp og inderlig beklagelse» til damen som feilaktig ble utpekt som kilde til smitten i sangkoret. Først til testmølla er ikke nødvendigvis  «syndebukken». Ja, Arnt, med kommunens utpeking av kilde, er «syndebukkfølelse» en ikke unaturlig reaksjon.

Jeg er sterkt uenig med ordføreren, jeg mener han tar feil som sier: «- Det er ikke vi som skryter av oss selv.» Det var på kommunens offentlig tilgjengelige hjemmeside jeg leste, og som jeg også siterte i mitt forrige leserinnlegg:

«Litt selvskryt må det være lov å komme med på tampen av ei hektisk uke. Farsund er ikke klassifisert som et høyrisikoområde for Covid-19-smitte, selv om den registrerte smitten per capita er minst like høy som i Oslo. Grunnen er det fantastiske smittesporingsarbeidet som er gjort siden utbruddet startet. FHI skryter rett og slett av jobben som er gjort her i Farsund.»

Selvskryt! Det er direkte sitat fra kommunalt hold. Selvskryt med fokus på «det fantastiske smittesporingsarbeidet». Og det på et tidspunkt da man hadde forlatt Rogalandsporet! Det er godt mulig at utgangspunktet var ros fra «høyere hold». Men i så fall kunne det kanskje heller vært delt med de som jobber i den spisse enden, og som vi forresten ofte observerer uten ansiktsmaske. Selvskryt leste jeg og mange via internett, tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside. Situasjonen tatt i betraktning burde selvskryt (basert på ros utenfra) blitt spredd til kommunalt ansatte internt. Les selv, ordfører, på din egen hjemmeside. Selvskryt!

Så noen ord om beredskap. Eller kan vi si mangel på beredskap? Det håper jeg ordføreren vil svare på. Hva er status for beredskapen i Farsund kommune akkurat nå? Det sa du vel noe om i Listerrådet. Det er tale om smittevernutstyr til de som jobber i frontlinjen. Er det lagt opp til åtte måneders beredskap slik Helsedirektoratet skrev til landets kommuner i september. Åtte måneder var den klare anbefalingen. Og som en hensiktsmessig løsning ble det anbefalt at mindre kommuner slo seg sammen og sendte en større bestilling. Da vil det trolig bli bedre og kjappere respons fra grossistene.

Altså: Hva er beredskapsstatus per i dag for smittevernutstyr i Farsund kommune? Hva er på lager akkurat nå? Har vi et lager for åtte måneders forbruk? Det har altså Helsedirektoratet anbefalt.

Når kommunen og ordfører Arnt lytter til ros fra fylkeslege og FHI, bør de vel også følge klare føringer fra Helsedirektoratet.

Hva mener Arnt Abrahamsen, han som er kommunens fremste tillitsvalgte.

Farsund 9. november

Per Kr. Danielsen

Les hele saken med abonnement