Vi vil beholde jordskifteretten og tingretten

De siste årene har det pågått en lang diskusjon om domstolene i Norge – og i distriktene. Den har handlet om hvor de ulike rettslige tjenestene som tingretten og jordskifteretten skal være, og om viktige arbeidsplasser ute i distriktene skal bestå. 

La det være klart: Arbeiderpartiet vil ha en desentralisert domstolstruktur. Domstolene skal være der folk bor. Vi sier klart nei til sniknedleggelse av domstolene og støtter ikke forslaget fra regjeringen til domstolsreform og større rettskretser. I realiteten betyr forslaget fra Høyre, Venstre og Krf – hvis Fremskrittspartiet støtter dem – at dagens 59 tingretter og Oslos byfogdembete skal slås sammen til 22 større tingretter og rettskretser. Det betyr også at tingretten i Farsund og jordskifteretten i Flekkefjord kan forsvinne. Vil du det? Vi i Arbeiderpartiet sier nei takk.

Sentralisering har aldri gitt mer liv til distriktene. 

Debatten var egentlig avsluttet i vår da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet ble enige om å skrote regjeringens forslag. Likevel prøver nå regjeringen seg på en omkamp. Med forslag om å gi tingrettene nytt navn og endre innhold og størrelser på kretsene, argumenterer de som så ofte før med sterke fagmiljøer og effektivitet. Som om argumentene er nye? Fremskrittspartiet vil avgjøre fremtiden for Lister tingrett. Vi håper virkelig at de står på samme side som det vi gjorde i vår; slik at kompetansearbeidsplasser og domstoltjenester ikke sentraliseres. 

Diskusjonen for å gjøre noe med tingrettene er nødvendig, men løsningen er ikke å sentralisere. 

Arbeiderpartiet mener at man kan utvikle tingrettene innenfor den strukturen man har i dag, og vil foreslå at det skal være mulig å innkalle dommere fra andre tingretter, dersom det skulle være behov for det for å sikre habilitet. Det er bedre at ansatte i domstolene reiser enn at innbyggerne får lengre reisevei til rettslige tjenester. Vi vil også at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres av Stortinget – og ikke den sittende regjeringen. Makta bør ligge hos folket. 

Så for å oppsummere. Arbeiderpartiet vil legge frem et eget forslag som møter de utfordringene som finnes i domstolene i dag, uten å rasere distrikt-Norge. Samtidig vil vi hindre at høyresiden i neste omgang kan kreve at mindre tingretter må legges ned. Det er opp til Fremskrittspartiet å avgjøre om Lister tingrett i Farsund og jordskifteretten i Flekkefjord får bestå. Svaret får vi før jul. Det haster med en avklaring. 

Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund
Kai Steffen Østensen, fylkestingspolitiker i AgderKari Henriksen, stortingsrepresentant
Arbeiderpartiet

Les hele saken med abonnement