En viktig lov for tros- og livssynssamfunn har trådt i kraft!

foto