Til Farsund kommune:

Farsund kommune har varslet at fjernvarmeanlegget som gjør at kunstgressbanen kan brukes gjennom store deler av vinteren, skal være avslått i vinter.

Vi har forståelse for at kommunen prøver å redusere sine strømkostnader, men er forundret over at det velges kutt som direkte rammer idretten – spesielt i en tid der de lokale idrettslagene sliter voldsomt med å holde på de unge.

Vi er forundret over at det velges kutt som direkte rammer idretten.

Kapasiteten i fotballhallen i Alcoaparken er for lengst sprengt. Hvert lag tildeles maksimalt én innetrening i uken. De øvrige treningene skjer utendørs.

I forbindelse med byggingen av Alcoaparken, ble det lagt inn fjernvarme fra aluminiumverket. Det betyr at fotballspillerne i kommunen kan trene på frostfritt underlag gjennom hele vinteren. Det er selvsagt et fantastisk tilbud, som i tillegg til å forebygge skader også skaper økt sportslig trivsel og engasjement. Flere kommer på treningene og sjansen for utøvere slutter er mindre.

Vi har forstått det slik at det fjernvarmen styres av to pumper. Den ene pumper vann til selve Alcoahallen, mens pumper vann til kunstgressbanen.

Det er kun pumpen som er tilknyttet kunstgressbanen som kommunen vil skru av. Den er normalt påslått fra november til mars. Vi er blitt informert om at det tar rundt tre døgn fra pumpen slås på til temperaturen er så høy at snøen på banen smelter.

Farsund idrettsråd ber kommunen om å revurdere beslutningen om å stenge pumpen som gir fjernvarme til kunstgressbanen – alternativt åpne for å slå den på hvis det på tredagersvarslet på Yr er den minste fare for snø eller frost. Erfaringsmessig er det ikke snakk om mange dagene i året som pumpen trenger å være i drift for å sikre frostfri bane.

Vi ber også om at kommunen legger frem tall på hvor mye strøm den aktuelle pumpen faktisk bruker per dag, og hvor mye kommunen anslår å spare på å skru den av i vinter.

Og til slutt ønsker tall som viser anslåtte merkostnader til strøm opp mot økt utbytte fra aksjene i Agder Energi. Er det slik at kommunen totalt sett går i pluss eller minus som følge av høyere strømpriser?

Med vennlig hilsen

Irene Østtorp på vegne av styret i Farsund idrettsråd