SV i Farsund har vist at vi kan samarbeide og styre. Vi har de siste årene fått til mye , selv med kun én representant i kommunestyret: Boligsosial handlingsplan, offentlig toalett i sentrum, fjerning av kremasjons-avgiften, krisepakke for ungdom, og utsettelse av en forhastet samlokalisering av det psykiske helsetilbudet, for å nevne noen.

Dette betyr at en stemme til SV er en stemme som høres, og gjør en forskjell! Med flere stemmer, mer innflytelse.

Vi har vist at vi står på for de som har minst, for likestilling, mangfold, for miljøet, for barn og unge, for jordvern og mot nedbygging av verdifulle jordbruksarealer og naturområder. Vi vil ha en næringssjef som viktig  bindeledd mellom næring og kommune, og for etablering av nye arbeidsplasser. Universell utforming og allemannsretten, vil vi hele tiden verne om, og kjempe for.

SV trenger flere stemmer for å få mer innflytelse i kommunestyre, utvalg og formannskap

SV trenger flere stemmer for å få mer innflytelse i kommunestyre, utvalg og formannskap. Får vi mer tillit, lover vi full innsats for miljø, for barn og unge, for nok ressurser i skolene og barnehagene, og for god offentlig eldreomsorg nå og i framtida. Vi vil jobbe for bedre kollektivtransport og kulturtilbud for alle. Likestilling, inkludering og mangfold er svært viktig for oss, og i alle avgjørelser vil vi tenke på hvordan klima og miljø påvirkes.

Stem SV for en rødere og grønnere kommune, en kommune der alle er like mye verdt!

Espen Gabrielsen, 1. kandidat

Elisabeth Stølen, 2. kandidat

Jon Aslak Fintland, 3. kandidat

Anija Markovina Wormsen, 4. kandidat og 5.kandidat til Fylkestinget, Agder SV