Helse-Norge opplever legemangel, og fastlegeordningen er under press. Likevel nekter regjeringen å godkjenne utdanningen til flere hundre leger utdannet i Danmark.

Nå har 130 leger varslet at de vil ta saken til rettssystemet.

Dette er en sak som jeg har engasjert meg i over tid, for Norge har et stort behov for leger som har utdannet seg i Danmark for å jobbe her i landet. Det er sløsing med legers tid at de må jobbe tilnærmet samme «praksis» to ganger for å få lov til å jobbe i Norge. Frp fremmet i fjor et forslag i Stortinget om å få endret regelverket.

Det er trist, men forståelig at mange leger dessverre velger å bli igjen i Danmark. Jeg forventer at regjeringen tar til fornuft og finner en løsning i tråd med forlaget Frp fremmet i fjor på Stortinget.

Det er trist, men forståelig at mange leger dessverre velger å bli igjen i Danmark.

Ifølge Legeforeningen er et årlig behov for 1500 fastleger og sykehusspesialister de nærmeste årene, mens det kun utdannes 1150 nordmenn til leger årlig. Kun 636 av disse blir utdannet i Norge.

Frp mener det bør bli enklere å få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten i utdanningen, så lenge den er gjennomført i et annet EU/EØS-land. Vi må også utdanne flere leger i Norge. Nå må regjeringen ta ansvar og finne en løsning før saken havner i rettsapparatet.

Silje Hjemdal,

Stortingsrepresentant,

Fremskrittspartiet