Ikke kødd med arbeidslinja, sa Jonas Gahr Støre på Aps landsmøte i fjor. Man skal ei heller kødde med barnehagene og barnehageforeldres valgfrihet.

Årets foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser nok en gang at foreldre er godt fornøyde med tilbudet de får hos norske barnehager. Private scorer i snitt litt høyere enn kommunale. Dette er et resultat av den norske velferdsmiksen, og noe vi skal være stolte av. Derfor er det på tide at regjeringen trekker i nødbremsen for det som i praksis er en reversering av barnehageforliket fra 2003.

Med barnehageforliket, hvor private ble invitert inn for å bygge ut sektoren, fikk vi på få år full barnehagedekning og flere kvinner kom i jobb. Gjennom årene har det blitt bygget ut en solid sektor med fokus på kvalitet- og kompetanseutvikling.

Regjeringen la i januar 2023 frem strategien, Barnehagen for en ny tid. For å kunne realisere strategien må de endre barnehageloven. Forslag til endring i barnehageloven kom 1. november 2023 med høringsfrist 1. februar 2024. Dersom dette skulle få gjennomslag, er det de største endringene vi har sett i barnehageloven de siste 20 årene. Og hva er konsekvensene dersom endringene skulle få flertall?

Regjeringen foreslår å avvikle likebehandlingsprinsippet, et prinsipp som skal sikre at private og kommunale barnehager likebehandles. Som en konsekvens av dette vil det bli svekket valgfrihet for foreldre, mindre mangfold i sektoren og på sikt dårligere kvalitet i barnehagene. Vi frykter at dette vil gå særlig utover profilbarnehager, som for eksempel idrettsbarnehager, friluftsbarnehager, musikbarnehager og lignende, fordi det det ikke er noen garanti for at foreldre faktisk får velge disse barnehagene. Dette er ikke til det beste for barna.

Mindre mangfold av barnehager betyr også færre typer arbeidsgivere å velge mellom. Dette påvirke den allerede alvorlige bemanningssituasjonen i barnehagene, med økt frafall, høyt sykefravær og lavere søkertall til barnehagelærerutdanningen- som igjen er helt sentralt for et godt barnehagetilbud for barna.

Det er på tide at regjeringen lytter til foreldre og de som drifter barnehagene våre

Saken har skapt stort engasjement. Over 3.600 har levert høringssvar. Aldri før har en sak på utdanningsfeltet fått flere tilbakemeldinger.

Det er på tide at regjeringen lytter til foreldre og de som drifter barnehagene våre. Det er på tide å trekke i nødbremsen for den planlagte reverseringen av barnehageforliket. Ikke kødd med barnehagene og barnehageforeldres valgfrihet.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst)