Direktører med nye løse påstander!

Direktørene Isachsen i NORWEA og Kroepelien i Energi Norge går på nytt i rette med meg i Lister24 4. desember, under tittelen «Fiksjon og fakta om vindkraft». Grunnen er at jeg har kritisert deres nokså spesielle bruk av statistikk, der de prøver å gi inntrykk av at det er stort flertall i folket for mer vindkraft på land i Norge. Nå går de løs på meg personlig, for å diskreditere meg fra å delta i vindkraftdebatten. Det setter jeg stor pris på, for det forteller at direktørene har dårlig med reelle argumenter!

Og de to herrene fortsetter med sine unøyaktigheter på faktasiden, når de skriver dette: «Nylig skrev han i VG at vindkraft ikke har noen klimaeffekt, til tross for at både forskere og myndigheter har fastslått det motsatte.»

Det jeg skrev i VG var dette, som er noe helt annet: «At økt eksport av elkraft til EU er et viktig klimatiltak er imidlertid en udokumentert påstand. Og den påstanden blir ikke mere sann om den gjentas, gjentas og gjentas. Til nå har ingen kunne dokumentere at den eventuelle klimaeffekten av ny vindkraft er i nærheten av å rettferdiggjøre den raseringen av urørt natur som nye vindkraftverk på land i Norge gir.»

Jeg har lenge etterlyst dokumentasjon for påstanden direktørene nå på nytt kommer med, om at vindkrafteksport gir klimaeffekter som rettferdiggjør nye vindkraftverk på land i Norge. Jeg sendte til slutt dette spørsmålet til Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet: «Vil økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gi reduserte CO2-utslipp.» Jeg fikk dette svaret, via Hambros rådgiver: «Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser.»

Så hvem er da disse «forskere og myndigheter» som dere viser til, Kroepelien og Isachsen? Fortell oss hvem de er, med referanser til hva disse «forskere og myndigheter» har uttalt! Hvis ikke blir dette bare enda en ny runde fra dere med udokumenterte påstander!

Hogne Hongset, vindkraftmotstander

Les hele saken med abonnement