Anija M. Wormsen (SV) sitter med mange spørsmål om hvordan Farsund kan bli bedre på inkludering og bli en bedre kommune for alle som ønsker å bo der. Anija M. Wormsen (SV) sitter med mange spørsmål om hvordan Farsund kan bli bedre på inkludering og bli en bedre kommune for alle som ønsker å bo der. Foto: Mona Wikøren

Hvordan står det til med inkluderingen anno 2019?