Mening

Hellemyra Park?

Hellemyra bør vernes som våtmark og rødlistet kystmyr i et fugletrekk, mener leserskribenten. Foto: Helge Andre Willassen