Yngletidsfredningen er viktig og må respekteres

foto