Mening

Når passiv mobbing og undertrykkelse legitimeres i Guds navn er alle tapere

Leserskribenten: Maria Abrahamsen Østhassel. Foto: Privat