«Med dette sier vi takk for oss»

  • Denne standplassen betalte Farsund kommune 25.000 kroner for å leie under Lista Motorfestival. FOTO: Hentet fra kultursjef Inge Eikelands facebookprofil