Kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehuset

  • Ledelsen i Sørlandet sykehus tar Fylkesmannens tilsynsrapporter mot sykehuset i Flekkefjord på ytterste alvor, understrekes det i dette leserinnlegget. FOTO: Tom Arild Støle