Lyngdal kommune har mange bønder, og derfor synes KrF-gruppa at det er trist at regjeringen ikke innfrir på noen av punktene som Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget spilte inn til jordbruksforhandlingene.

Bondens inntekt må opp, og da er det helt avgjørende at man er enig om hvordan inntektsmulighetene for bonden er i dag.

Bøndene har i mer enn tre år bedt om et nytt tallgrunnlag for å beregne bondens inntekt, hvilket har vært viktig for å kunne gjøre en reell sammenligning av bondens inntektsmuligheter med andre grupper. Da KrF var i regjering ble det satt ned et utvalg for å få dette på plass.

Partileder Olaug Bollestad har vært konstruktiv og forhandlet med dagens regjering, og trodde lenge de skulle finne en løsning, som ville gagne den norske bonden.

Senterpartiet valgte samarbeid med Høyre og Venstre, og det forslaget som trolig blir vedtatt er dårlig for den norske bonden. Hadde Senterpartiet funnet flertall med SV og KrF kunne man ha kommet bonden i møte.

Regjeringen med støtte fra Høyre og Venstre, mener fortsatt at bonden skal ha 1845 timer per årsverk, mot 1700 for andre folk. Bondens inntekt skal samtidig justeres opp med 20 prosent før den sammenlignes med andre grupper.

Skal vi beholde landbruket uten at bruk legges ned må vi gjøre det mer attraktivt å være bonde. Skal vi høyne selvforsyningsgraden vår må vi gjøre det mer attraktivt å være bonde.

Lyngdal KrF heier på bonden, og synes det er trist og alvorlig at regjeringen lar sjansen til å høyne inntektene til bonden går fra seg.

Reidun Bakken

Fung. gruppeleder