Leserskribentene reagerer kraftig på regjeringens forslag som åpner for at hvem som helst skal kunne organisere konkurransekjøring på̊ lukket bane, eller annet avsperret område. Bildet er fra et bilcrossløp på Konsmo-banen i 2018. Leserskribentene reagerer kraftig på regjeringens forslag som åpner for at hvem som helst skal kunne organisere konkurransekjøring på̊ lukket bane, eller annet avsperret område. Bildet er fra et bilcrossløp på Konsmo-banen i 2018. Foto: Fredrik Hauan

Stopp raseringen av den norske idrettsmodellen!