Kristen skole...fordi?

Hvorfor sende barna på kristen skole? Lyngdal Kristne grunnskole har fått godkjenning til å drive skole FORDI det er et alternativ til den offentlige skolen. Skolen SKAL la det kristne verdigrunnlaget komme til syne i alle fag. Det er den forpliktet på.

La det være sagt: Den offentlige skolen i Lyngdal drives godt av mange dyktige folk. Men vi lever i tider der barna i ung alder blir stilt ovenfor mange etiske utfordinger - livet er komplisert.

Elevene ved LKG skal få en annen ballast til å møte livets utfordringer. Troen på at det finnes en Gud som elsker alle mennesker og som ønsker å ta del i menneskers liv, gir en verdifull trygghet og legger et stabilt fundament. Dette skal skolen formidle! Det kommer godt med i en verden der forandringer står i kø.

Derfor vil jeg oppmuntre både foreldre og kanskje besteforeldre. (De unge familene kan muligens trenge en økonomisk hjelpende hånd og noen besteforeldre har kanskje anledning). Du skal høste det du sår. Gi barn/ barnebarn den unike muligheten til å få et naturlig gudsliv som en del av sin skolehverdag.

Guds ord er virksomt og kraftfullt. Det former mennesket på en god måte. Derfor anbefales det å sende barna på kristen grunnskole - en skole som ivaretar hele mennesket: ånd, sjel og kropp! Hvilket misjonsprosjekt!

Ebbe Sørensen,

ansatt i Troens Bevis og ved LKG

Les hele saken med abonnement