Syke dyr som dør i fjøset er dårlig reklame for norsk landbruk