Vi trenger økt statlig bevilgning til kultur, idrett og frivillighet