Gamle dager

  • I Havnegaten 9 (7), som er på dette bildet, ble leserskribentens mor, Margit Christensen (født Reinertsen) født i 1898. FOTO: Ukjent