Lister avis presenterte nylig de siste registrerte eiendomsoverdragelser som er meldt inn til Brønnøysundregisteret fra Lyngdal kommune.

I det siste året har vi beboere på Byremo, dag for dag, fulgt spent med i byggingen av ny Joker-butikk og åtte leiligheter i sentrum.

Med et stort skilt, står vårt lokale entreprenørfirma, «Fjellborg hytter», som byggherre av både butikk og leiligheter. Salgene og skjøtene på de fire første leilighetene lyder imidlertid slik:

«Gnr. 459, bnr. 95, seksjon 5 er solgt for kr 2.893.630 fra Lyngdal kommune til xxxx»

Lyngdal kommune står oppført som selger også for seksjon 3, 4 og 6. Kun pris og kjøpere er forskjellige.

Dette virker for undertegnede og flere av beboerne på Byremo som merkelig og vanskelig å forstå.

Har Lyngdal kommune inngått et OPS - samarbeid med byggefirmaet?

Hvorfor står Lyngdal kommune nå som selger av disse fire leilighetene?

Kommunen har jo tidligere engasjert seg i flere offentlig - private samarbeider.

Det kan jo nevnes Sørlandsbadet, Knertenparken og «gapahuken» i Sandvika.

Det må derfor være lov å be om at kommunen kommer med en bekreftelse eller forklaring i avisen slik at vi innbyggere får en forklaring!

Det må derfor være lov å be om at kommunen kommer med en bekreftelse eller forklaring i avisen slik at vi innbyggere får en forklaring!

Steinar Fuglestveit