LO Regionkonferanse i Agder krever at politikerne nå jobber for en videreføring av CO2-kompensasjonsordningen for den kraftforedlende industrien. LO Regionkonferanse i Agder krever at politikerne nå jobber for en videreføring av CO2-kompensasjonsordningen for den kraftforedlende industrien. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Rammevilkår for kraftforedlende industri