Lyngdal kommune har satt ned et utvalg for å se på utbygging av ny idrettshall. Utvalget består av 6 medlemmer, to fra Lyngdal Idrettslag, to fra kommunen og to fra idrettsrådet (Lyngdal turn og leder av idrettsrådet).

I utvalget si innstilling, bør idrettshallen ligge på/ved Lyngdal stadion. Utvalget kom frem til 2 forskjellige type haller og 2 forskjellige plasseringer som hallen kan bygges på. Det ene forslaget er at det bygges en mindre hall på ca. 1500 m2 i grunnflate i enden av Fibohallen, og det andre forslaget er at det bygges en dobbel så stor hall som kan bygges på/ved «Ølhaugen». Begge hallene er planlagt hvor flere foreninger/klubber i lyngdal som vil kunne bruke hallen. Hallen er tenkt å bygges som basishall for turn, flerbrukshall med plass til bueskytterne, volleyball, badminton, bordtennis, treningsrom for sykkel og garderober.

Lyngdal IL mener at den nye hallen aller helst bør knyttes sammen med Fibohallen. Det er også ønskelig at hele det flotte området rundt/på «Ølhaugen», blir oppgradert som en flott utendørspark. Her kan en for eksempel plassere utendørs treningsapparater og skape ulike møteplasser med for eksempel benker og bord satt ut i området.

Ved å bygge den nye hallen (ca 2000 m2 i bruksareal) sammen med Fibohallen (3500 m2 bruksareal), så vil denne nye storhallen bli på cirka 5500 m2 i bruksareal. Denne nye, store og sammenbygde hallen, vil da fremstå som Lyngdals storstue og vil primært bli brukt til idrettsformål for skolene på dagtid, og til idrett for forskjellige lag og foreninger i Lyngdal på kveldstid. Hallen vil også kunne fungere utmerket til andre store arrangementer som messer og konserter.

Vista Analyse AS har forsket på dette med å legge til rette for idretten og har konkludert med: 10 millioner kroner investert i idrettsanlegg, gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 30 millioner. Dette inkluderer både en arbeidsgevinst (folk står lengre i arbeid) og en helsegevinst. Nabokommunene som Lyngdal liker å sammenligne seg med, har forstått viktigheten av dette, og disse kommunene har brukt mye penger på idrettsanlegg i de senere årene. De har sett at det fungerer best å samle mest mulig idrett på et felles område. Farsund kommune har bygget den flotte Alcoaparken (idrettspark) til kostpris på over 100 millioner, Flekkefjord kommune bygget en stor flerbrukshall i fjor til godt over 100 millioner og gamle Lindesnes kommune har bygget 2 nye flerbrukshaller.

I dag er det over 100 barn og unge i Lyngdal som ikke får treningstider i de sportsgrenene de ønsker på grunn av mangel på treningsfasiliteter. Dette viser igjen at det er et kjempestort behov for et nytt idrettsbygg. Vi leser stadig i avisinnlegg fra politikerne, der politikerne roser frivilligheten og dugnadsarbeidet i Lyngdal. Dette stemmer jo godt, og det anslås at det blir gjort dugnadsarbeid for over 20 millioner i året i idretten i Lyngdal kommune. Det er anslått at bare Lyngdal idrettslag, har dugnadsarbeid for over 10 millioner i året.

De interkommunale KOSTRA-tallene viser at Lyngdal kommune ligger sannsynligvis lavest i landet på antall kroner som blir brukt på barn og unge til idrettsaktiviteter og anlegg. Lyngdal IL er sannsynligvis med sitt nåværende anlegg er av en betydelig faktor, for at Lyngdal kommune kan bruke så lite penger på barn og unges idrettsutøvelse.

Politikerne trenger absolutt ikke å få dårlig samvittighet med å prioritere ny hall i 2024 for innbyggerne sine.

Politikerne trenger absolutt ikke å få dårlig samvittighet med å prioritere ny hall i 2024 for innbyggerne sine. Lyngdal IL har over 10 millioner i gjeld og har ikke råd til å bygge denne hallen for Lyngdals befolkning.

Etter det vi leser i media, gikk Lyngdal kommune med over 40 millioner i overskudd i fjor. Nettopris ved å bygge ny hall i enden av Fibohallen, er anslått til å koste cirka 20 millioner. Det bør også være gode muligheter for kommunen å få inn ekstra leieinntekter ved å bygge denne nye hallen.

I dag er det 5 proffspillere som kommer fra Lyngdal. To av de spiller på det norske A-landslaget i fotball. Alle har uttalt at Fibohallen har vært svært viktig for at de har fotball som levebrød i dag. Det er viktig for både bredden og de som vil satse videre på sport, at Lyngdal har gode idrettsanlegg i kommunen. Lyngdal IL håper politikerne ser verdien av å satse på barn og unge gjennom gode idretts tilbud, og at politikerne vil legge til rette for at kommunen blir en attraktiv og god by å bo i for alle sine innbyggere.

For Lyngdal Idrettslag :

Jan Terje Frøytland (styreleder)

Karl Igland (daglig leder)

Jan Ove Pedersen (sportslig leder)

Olav Farestad (leder av IFO, idrettsfritidsordningen)