Som vanlig foran et valg florerer valgløftene i hopetall, denne gangen er det kommune og fylkesvalg. Løfter om at alt skal bli bedre, der politikere i de altfor mange partiene vi har her til lands prøver å overgå sine politiske motstandere at de selv er det beste alternativet å stemme på, overfor velgerne.

Skole og eldreomsorg er jo gjengangere der alt skal bli bedre. Eldrebølgen og mangelfull omsorg i denne forbindelse har så vidt begynt og vil eskalere i høyt tempo i årene som kommer, der eldre (og andre) som blir pleietrengende eller av andre årsaker har problemer med å fungere uten tilsyn av helsepersonell, må bo i sine egne hjem, noen bor alene og noen bor nær eller hos familiemedlemmer som jobber og har andre ting å drive på med, men må i stedet passe på sine familiemedlemmer som skulle ha vært på enten et sykehjem eller omsorgsbolig, der de har daglig stell og omsorg.

Derfor må det bygges mange nye sykehjem og eldresentre her til lands. Bemanningen er i dag altfor lav i helsesektoren og må økes radikalt fra i dag av, der lønn, arbeidsvilkår, etc., må gjøres attraktiv i et yrke som kan være svært strevsomt og krevende.

«Brennpunkt» på NRK viste et godt innblikk angående hvor ille omsorg for eldre er flere steder. Det er ikke bare eldre som trenger stell og pleie i private hjem eller på sykehjemsplasser, men yngre folk som har blitt alvorlig skadet i ulykker eller som har alvorlige sykdommer som krever helsetilsyn/pleie.

Utallige saker har de siste ti-årene havnet i nyhetsbildet på TV, der pårørende roper om hjelp blant annet på grunn av de må ta seg av familiemedlemmer som hører hjemme på et sykehjem eller omsorgssenter, fordi den aktuelle kommunen av forskjellige begrunnelser ikke vil ta inn disse pasientene. Av en eller merkelig grunn pleier ting å ordne seg etter at diverse saker har blitt belyst på nyhetssendinger i beste sendetid.

Er nok flere som husker denne damen fra Rogaland på 100 år som hadde kreft og så svaksynt at hun var nærmest blind, og hennes kommune som ikke ville ta henne inn på sykehjem/omsorgsbolig , også her ble media koblet inn.

Det sies fra politisk hold at siden vi blir underbemannet på helsepersonell i årene fremover, må det importeres personell fra utlandet. Det er jo viktig at helsepersonell som skal behandle og pleie eldre norske pasienter der noen hører dårlig og også kan ha problem med å snakke tydelig, at dette personellet snakker veldig godt norsk, ellers kan det fort bli mye misforståelser blant pasient og pleier. Og ikke minst at svake eldre som har helsetilsyn kan forholde seg til 1-3 pleiere, og ikke 10-15 forskjellige pleiere som tar seg av en pasient.

Nils Edvin Eiesland

Kvinesdal