En ting vi alle 29 kommunestyrerepresentanter er enige om er at Farsund kommunes befolkning fortjener å ha det godt. Den saken som vi politikere kanskje er mest uenige i lokalt er dette med eiendomsskatt.

La en ting være klinkende klart fra Frp, Høyre og INP side. Våre hjem skal ikke være ett ekstra skatteobjekt for Ap / KrF / SV og deres mindretalls-støttespillere i Farsund.

Eiendomsskatten senker garantert attraktiviteten til Farsund når det gjelder tilflytning, næringsliv og bolyst. Slik skal vi ikke ha det i Farsund. Vi er nødt til å tenke positivt å ha troen på vekst i inntekter gjennom nye arbeidsplasser og tilflytning. En tankegang som er en langt sunnere måte å få inn inntekter på en eiendomsskatt.

Vi i fra partiene som vant valget med soleklar margin gikk til valg på å redusere eiendomsskatten og det vil vi jobbe målbevisst med i vår valgte fireårsperiode. Velgerne våre tar vi på alvor og ett tema som helt klart var ett ønske fra våre velgere var å ta fatt på å gjøre noe med eiendomsskatten. At det da må gjøres upopulære kutt i denne sammenheng må bare forventes selv om det aldri er lett å kutte og at det alltid vil ramme noen hardt.

Men en opposisjon som «flekker tenner» og er misfornøyd med posisjonen sine vedtak etter bare seks måneder ved rattet er i mitt hode bare sunt for lokaldemokratiet. Jeg har i alle fall ingen signaler på at representanter som har flertall på Husan i disse dager sliter med nattesøvn etter kritikk fra ett spesielt bittert KrF og Jostein Kydland. Til tider i kommunestyret kan det virke som det at ordførerdrømmen som brast har vært vond å svelge for Kydlands del. Det er i denne sammenheng verdt å nevne at det partiet kun fikk 15,3 % ved forrige valg og det er en bitterhet som er lett å få øye på for å si det enkelt.

En opposisjon som «flekker tenner» og er misfornøyd med posisjonen sine vedtak etter bare seks måneder ved rattet er i mitt hode bare sunt for lokaldemokratiet.

Jeg blir litt fristet til å beundre vår nabokommune Lyngdal som ikke har eiendomsskatt. Nå skal det sies at slettes ikke alt er «rosenrødt « i Lyngdal heller økonomisk. Men de har da klart seg godt uten denne kjipe eiendomsskatten. Dette fordi det er en skatt som har kommet fra «løse luften» og som brukes til å la innbyggerne i kommunen ordne opp for feil bruk i økonomien. Det hadde kanskje vært litt lettere å betale denne skatten hvis den hadde vært øremerket til bruk i eldreomsorgen eller til barn og ungdom. Sånn er det ikke og penger som blir betalt inn i det store gapet også har lett å forsvinne i det store gapet.

Det er altfor enkelt av en kommune å bare kreve mer og mer av vår inntekt i form av eiendomsskatt og dyre kommunale avgifter. Jeg har ekstra medlidenhet med de som er lavlønnet og har masse gjeld i den dyrtiden vi nå er inne i. Den daglige kampen for å kunne klare sine betalinger er i ferd med å bli ett samfunnsproblem. En reduksjon i eiendomsskatten vil da kunne komme godt med tenker nå jeg. Ikke de få hundrelappene som opposisjonen har frontet som ble utfallet nå i første «ryddetak» fra Frp Høyre og INP, men når jobben er bedre utført på litt lengre sikt. Håper våre velgere og støttespillere innenfor næringslivet samt industrien viser litt mere tålmodighet enn opposisjonen på Farsund Rådhus Husan.

Når de får dette til i Lyngdal må også vi politikere i Farsund strekke oss langt for å finne fasiten for å unngå å belaste våre innbyggere med denne urettferdige skatten. Det blir ett tøft politisk arbeid å få dette til men våre velgere skal vite at hard jobbing skal være vårt varemerke gjennom denne kommunestyreperioden…

Kommunestyrerepresentant

Tommy Årsland, Frp