I disse dager med varslet økende strømpriser grunnet større energibehov enn vi på kort sikt kan produsere, er det fristende å tenke på mindre kjernekraftverk i nærområdene. Også i vår region, Lister-regionen fremmes det nå konkrete ideer og planer om et mulig lite kjernekraftverk i nærheten av Lyngdalselva, lokalisert til Verven næringspark.

Daglig leder i Verven næringspark Knut Foss lanserte ideen om et lite kjernekraftverk i næringsparken fordi næringsparken har behov for strøm og spillvarme fra kjernekraftverket kan brukes i næringsområdet.

Knut Foss er i kontakt med Norsk Kjernekraft A/S som antyder at kjernekraftverket har behov for cirka 30 dekar av det 130 dekar store industriområdet.

Saken skal nå opp i kommunestyret i Lyngdal med spørsmålet om kommunen skal se nærmere på positive og negative sider ved et slikt prosjekt.

De positive sidene ved et slikt kjernekraftverk i regionen er enkelt å få øye på, men vi bør også løfte frem utslippsfaktoren som vil påvirke både Lyngdal og Farsund (hele Lister-regionen).

Infolink på hjemmesidene til Norsk Kjernekraft A/S ( ref. en blogger med doktorgrad innen feltet) fremgår det at vi beboere innenfor en radius av målte 7,5 mil vil i gjennomsnitt få en årlig økning av radioaktiv påvirkning på 0,0001 mSv. Bloggeren hevder videre at dette er forsvinnende lite da hun videre hevder at en gjennomsnittlig beboer får 4/4,5 mSv bestråling pr.år i form av naturlig stråling (jordstråling).

En generell økt radioaktiv bestråling må vi beboere i Lister-regionen fra og med Flekkefjord, Farsund, Konsmo, Mandal også videre påberegne. Hvor mye årlig bestråling vi får ekstra synes litt uklart fordi det vil avgjøres av hvilken måte reaktoren avkjøles på.

Politikerne i hele Lister-regionen må samarbeide i denne kjernekraftverk saken og få frem i media hvordan et eventuelt kjernekraftverk skal håndtere kjølevannet fra reaktorene samt konsekvensutrede hva som skjer med oss beboere og naturen i fall det skulle skje en ulykke eller sabotasje ved kraftverket. Dette er ikke en lokal sak for kommunestyret i Lyngdal fordi det berører befolkningen i hele Lister-regionen med en radius av minimum 10 mil rundt kraftverket.

Som vanlig beboer i regionen er det naturlig å fremme et krav om at eventuell kjernekraft ved Lyngdalselva må bygges med et helt lukket kjølevannsystem med null utslipp i Lyngdalselva eller andre steder i naturen. Er planen å ta inn vann fra Lyngdalselva, kjøre det gjennom reaktoren og slippe kjøle-vannet ut igjen i elva er dette tabu og må aldri skje.

Et jevnt utslipp av reaktor kjølevann i Lyngdalselva vil bevege seg nedover elva og ut i Lyngdalsfjorden og inn i alle kriker og kroker i fjordene på sin vei ut til havet utenfor Farsund hvor den vestgående havstrømmen med cirka 4 knops fart bringer det rundt Lista-landet til Flekkeford og Kvinesdal. Dette vil påvirke livet i elva og i havet i disse områdene samt sjø og strand fuglelivet i området. Fisk og skalldyr i området blir ikke særlig attraktivt å spise i uoverskuelig fremtid.

Politikerne i stor Lister-regionen har fått et stort ansvar nå når kjernekraft spørsmålene skal behandles i nær fremtid

Politikerne i stor Lister-regionen har fått et stort ansvar nå når kjernekraft-spørsmålene skal behandles i nær fremtid.

Vennlig hilsen

Alf Inge Moseid