Vi er pålagt en helserisiko, regjeringa snur oss ryggen

Det er risikabelt å jobbe i Kriminalomsorgen, påpeker leserskribentene. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB