Agder Arbeiderparti er på lag med hele Agder, og har programfestet at vi vil arbeide for et sømløst Agder. Dette innebærer blant annet et godt kollektivtilbud, ikke bare mellom byene, men også helt ut i randsonene i de enkelte kommunene på Agder.

Bestiller-tjenesten AKT Svipp har i en periode og i begrenset omfang vært prøvd ut i kommunene Arendal, Valle, Sirdal og Kristiansand (Vågsbygd). Ordningen går kort fortalt ut på at man bestiller en minibuss til det tidspunktet man ønsker å reise.  For denne tjenesten betaler man kun det en ordinær bussbillett koster.

Arbeiderpartiet ser at tjenesten passer for alle, både unge, eldre og de midt imellom. Situasjonen i dag er utilfredsstillende ved at de som bor et stykke utenfor sentrumskjernen, ikke har et kollektivtilbud som er et svar på de livene folk lever. Enten man skal på vennebesøk, på trening, til legen, til et kulturtilbud, spise på restaurant eller bare en tur inn til sentrum, er målet at det skal være et kollektivt transporttilbud tilgjengelig. Slik er det ikke nødvendigvis i dag. Samtidig har AKT busser som kjører mer eller mindre tomme, noe som heller ikke er ønskelig. Alternativet er å kjøre når behovet er der, aller helst med elektrifiserte kjøretøy. Det vil også skåne klimaet, som er et hovedmål i seg selv.

Fylkestinget vedtok i juni-møtet å satse stort på Svipp i samarbeid med kommunene. Målet er å finne løsninger i hver enkelt kommune, der fylkeskommunen går inn og dekker 60 prosent av utgiftene til ordningen, mens kommunene dekker de resterende 40 prosent. Fylkesadministrasjonen vil gå i dialog med kommunene om hvordan en kan få til et Svipp-alternativ i den enkelte kommune.

Målet at det skal være mulig å få til et godt Svipp-tilbud i alle kommunene på Agder.

Det er Agder Arbeiderpartis mål at det skal være mulig å få til et godt Svipp-tilbud i alle kommunene på Agder, og vi vil derfor følge ordningen opp tett framover.

Solveig Helljesen og Jan Atle Toft,

fylkestingskandidater for Agder Arbeiderparti