Gratulerer med sertifiseringen!

Men, -for noen av oss som sliter med hørselshemming, så skaper kommunestyresalen et stort problem.

Da salen mangler teleslynge og høyttaleranlegget ikke kan stilles høyere, så skaper dette store vansker for enkelte av oss som sliter med hørselen.

En universell tilrettelegging slik at alle kan delta som representant eller være tilhører i denne salen, burde vært et minstekrav for å bli sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift.

La oss få en teleslynge i salen dersom Lyngdal vil være en Ja-kommune for alle!

Med vennlig hilsen

Steinar Fuglestveit

La oss få en teleslynge i salen dersom Lyngdal vil være en Ja-kommune for alle!