På tide å fortelle hele budskapet?

Våre «varme» politikerkolleger i Venstre, Ap og Rødt serverer oss den 24.06.20 et utrolig leserinnlegg i Lister24.

I nevnte leserbrev loves vi at hvis de nå ikke får flertall for sine forslag «ja da slutter vi i politikken»!!

Det er så smått utrolig å lese at politikere for partier som til sammen representerer 7 av 35 representanter i kommunestyret tar i bruk slike virkemidler for å prøve få gjennom sin vilje.

På toppen av det hele så ser jeg at de samme politikere kun forteller hvilke tjenester de ikke vil endre på. Så langt har jeg til gode å se ett eneste forslag fra disse partiene hvor de forteller sine og andres velgere hvilke kommunale tjenester som etter deres vurdering er av en slik art at disse tjenestene kan reduseres eller endres. Siden de så langt ikke har kommet med innspill til endringer på drifts- og
utgiftssiden er vel alternativet for dem å øke skatter og gebyrer?

Som om ikke dette er nok forsøkes det å fremstille flertallet i kommunestyret som «kalde og kyniske», mens de selv forsøker å skape et inntrykk av å ha «monopol» på varme verdier og hjertegodhet. Åpenhet og ærlighet er verdier som de fleste av oss setter høyt. Jeg synes velgerne til Venstre, Ap og Rødt fortjener å få høre fra sine representanter hvordan de mener at kommunens virksomhet igjen skal kunne driftes i økonomisk balanse. Så får velgerne ved neste korsvei avgjøre om denne trioen kommer tilbake med flere eller færre representanter etter neste kommunevalg.

I mellomtiden så akter jeg som folkevalgt for Høyre å bidra konstruktivt sammen med de øvrige representanter i «flertallskonstellasjonen» til at kommunens virksomhet igjen går økonomisk balanse. I den grad trioen i Venstre, Ap og Rødt senere skulle ombestemme seg og ønske å bli med som konstruktive medspillere i denne prosessen så vil i hvert fall jeg på det varmeste ønske dem hjertelig velkommen med på «laget».

Ingen (verken privatpersoner, bedrifter eller kommuner) kan over tid bruke penger de ikke har – det vil på sikt ramme de svakeste virkelig hardt når den regningen skal betales.

Roger Abusland, Høyre

Les hele saken med abonnement