1.004 kilometer på vandring.....

  • Artikkelforfatteren og pilegrimsvandreren vandret «Veien til Betlehem» i Lyngdal sammen med barna sine - og er godt fornøyd. FOTO: Karoline Johannessen Litland