De altfor høye strømprisene i Norge må kraftig reduseres