Mange barn trenger et fosterhjem. Samtidig som mange voksne fortjener muligheten til å kunne påta seg et fosterhjemsoppdrag.

På veien til å ta et bedre og sterkere ansvar for at alle barn får mulighet til å oppleve tilhørighet og et meningsfullt liv, gir vi nå fosterhjemmene mulighet for en bedre hverdag. Det er viktig for at flere skal kunne ta på seg «jobben», at flere barn skal få et nytt hjem og for å hindre at barn til stadighet flyttes rundt. Det er ikke greit at vi som samfunn ikke makter å gi barn og unge trygghet i hverdagen, når voksne svikter, eller ikke strekker til.

Fosterforeldre skal – som foreldre flest - få økt tillit gjennom tilgang til helseopplysninger, skolenettsider osv. De skal også få bedre økonomi og sikres pensjonsopptjening, om de i en periode må frikjøpes fra jobb.

Som alle andre barn, er de som trenger fosterhjem ulike. Noen trenger først og fremst et trygt og stabilt hjem, mens andre kan ha omfattende hjelpebehov. Når forventingene til enten barnet eller de voksne ikke blir møtt, resulterer det dessverre altfor ofte i brudd. Barnet blir da sendt videre i systemet, på jakt etter nye muligheter for gode, trygge rammer. Vi må sørge for at barn ikke opplever seg som kasteballer i systemet. Her er barnevernet en viktig faktor for å løse utfordringer og sikre trygghet for alle parter.

Fosterhjem er en viktig del av barnevernets «verktøy» og siden samfunnet trenger flere som vil og kan bli fosterhjem, er det mer enn viktig nå at vi styrker mulighetene.

Mona Nilsen,

stortingsrepresentant,

Arbeiderpartiet

Siden samfunnet trenger flere som vil og kan bli fosterhjem, er det mer enn viktig nå at vi styrker mulighetene.