Bygge ut  –  forbedre naturen?

Bra at Terje Briskelid tar fatt i innlegget til kommunalpolitisk talsmann i Frp, Helge Andrè Njåstad som ganske ukritisk gir grønt lys for å bygge ned naturområder. Men det er et viktig moment som mangler helt hos Njåstad og som Briskelid også overser. Og det er naturen selv, det svære, komplekse samspillet av et nærmest uendelig antall organismer som er avhengig av hverandre, og som også vi mennesker er en del av (selv om vi ikke er oss det bevisst).

Det bør være godt kjent hvordan både artsmangfold og dyretall er dramatisk redusert i løpet av noen tiår. Det er viktig å innse at menneskelig aktivitet stort sett har negativ innvirkning på naturen. Vi kan ikke forbedre den, som Njåstad prøver å hevde. Derfor er det klokt at en i størst mulig grad unngår å omdisponere naturarealer og at arealforvaltning er kunnskapsbasert og nøye gjennomtenkt. Politikerne må ikke glemme det. Det er jo noe med det å sage av greina en sitter på. Og et tips til slutt: økt naturkunnskap øker naturopplevelsen. 

Anders Numme, lektor i naturfag.

Les hele saken med abonnement