Fikk Farsunds Avis en nazi-pris i 1942?

Fædrelandsvennens journalist Torgeir Eikeland hadde 8. april en lengre artikkel i «God Helg» om «Da Fædrelandsvennen var naziavis». I artikkelen nevner han de 8 avisene som fortsatte å komme ut under krigen, blant annet Fædrelandsvennen og Flekkefjordsposten. Videre skriver han at Farsund [sic!] Avis ble stengt under krigen. Det er fullstendig feil! Farsunds Avis ble utgitt i alle fem krigsårene. Redaktør for avisen i årene 1939-1953 var Einar Holmer Hoven.

Farsunds Avis kom ut under krigen med den begrunnelse at hvis den ikke gjorde det – «da ville vi ingensomhelst innflytelse ha på det nye som nå skal bygges opp, da ville vi sette oss selv og byen og distriktet utenfor livet og la andre bestemme utviklingen».

August Andreassen på Nordhassel skrev i sin dagbok «Krigen sett fra Lista» (utgitt i bokform i 1986) den 25. august 1940: «Farsunds Avis holder på å utkomme, men det er jo en fortærelse å lese den med bare tysk propaganda».

Farsunds Avis måtte, i likhet med Fædrelandsvennen, ta inn mye NS-stoff i sine spalter, blant annet fra det nazifiserte NTB og enkeltpersoner som var NS-medlemmer og som sendte avisen leserinnlegg og artikler. I henhold til dagboken til August Andreassen så skriver han følgende den 20. mai 1942: «Det er utgitt tre premier i landet for de beste nazistiske avisene, altså til å klandre på England og USA. Farsunds Avis har fått den ene.» Den samme opplysning som Andreassen førte i pennen er også gjengitt av Kåre Rudjord i «Listaboka IV» (side 556).

Det har ikke vært mulig å få brakt på det rene om dette virkelig var en avispris tildelt av NS-myndighetene, eller om det bare kunne vært en slem vandrehistorie om lokalavisen som brakte så mye tyskvennlig stoff. 20. mai 1942 mai var imidlertid NS-justisminister og ideologisk leder i germanske SS Norge, Sverre P. Riisnæs, i Farsund og talte på Farsund kino, og han kan i denne sammenheng ha tildelt denne «utmerkelsen» til Farsunds Avis.

På den annen side foreligger det korrespondanse fra NS-presseleder Kai I. Normann (også kjent som NS-poeten fra Søgne) hvor han truet Holmer Hoven med avskjed om han fortsatte å redigere avisen som hittil. Normann skjelte ut redaktøren og klaget ham inn til Pressedirektoratet.

Er det noen som kan dokumentere at Farsunds Avis fikk en nazi-pris våren 1942, eller om det bare var en nidhistorie som ble fortalt?

Det som imidlertid er fakta er at politiet gikk gjennom alle nummer av Farsunds Avis som kom ut under krigen for å få en oversikt over hvem som hadde skrevet «unasjonale innlegg og artikler». Det kunne brukes i rettsoppgjøret. Farsunds Avis hadde tjente økonomisk på å ha vært talerør for tysk propaganda. Riksadvokatens aviskomité foreslo derfor en inndragning på 15.000 kroner for Farsunds Avis. Det tilsvarer i dag til en bot på kr 330.000. Men avisen slapp å betale, fordi saken ble henlagt da en slik inndragning bare skulle gjelde de aviser som hadde hatt en nazistisk redaktør. Dette i motsetning til Fædrelandsvennen som i 1943-45 hadde nazisten John H. Grim som redaktør, og som ble foreslått en inndragning på 100.000 kr (tilsvarende kr 2.200.000 i dag), men fikk den redusert til 65.000 kr.

I avisen Vest-Agder, som også ble utgitt i Farsund, nektet redaktøren Johannes Seland å ta inn nazistoff. Styret i avisen var enig med ham og la ned avisutgivelsen 4. juli 1940.

Magne Haugland

Les hele saken med abonnement