Dårlig på naturvern

Rekkenbekken nå. Foto: Privat