«Sørgelig, beklagelig og uforståelig»

Buene som er satt opp ut mot Storgaten harmonerer ikke med noe i omgivelsene. De er fremmedelementer og visuell forurensning, mener leserskribenten. Foto: Truls Dåsnes