2024 startet dystert - flere kvinner ble drept av en de hadde en nær relasjon til i det ellers så fredelige landet vårt! I flere av disse tilfellene hadde drapsmennene besøksforbud mot kvinnene fordi de tidligere hadde vært voldelige mot dem. Og flere av kvinnene hadde også voldsalarm.

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap, og i nesten alle tilfellene har de utsatte varslet om voldelig partner tidligere. Ofte blir de mistrodd når de forsøker å si ifra. Hvor mange kvinner skal måtte leve i konstant frykt for sitt liv?

Kvinner som rapporterer om vold må bli tatt på alvor! Derfor må vi øke bruken av omvendt voldsalarm og sørge for at rettsstaten ikke lukker øynene når besøksforbud brytes. Alle kommuner må nå ta ansvar og utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner! Nok av tomme ord- SV krever handling!

Selvbestemt abort har vært en av kvinnebevegelsens viktigste seire. Det ga kvinner mulighet til å bestemme over egen kropp og ta beslutninger som angår henne fram til uke 12. Men lovgivningen har stått stille i nærmere 50 år!

Abortutvalget har nå lagt fram et forslag til en ny abortlov. SV vil jobbe for at det blir vedtatt en ny og bedre lov, som sikrer mer selvbestemmelse og rettighetsfestet oppfølging for dem som ønsker det, enten de ender opp med å ta abort eller ikke.

Det er på tide med en ny og moderne lov der kvinner ikke må rettferdiggjøre sitt valg foran en nemnd – en lov som sikrer full medbestemmelse og fjerner overformynderi!

På denne dagen kjenner vi dyp sorg og fortvilelse over situasjonen i krigsherjede land som Ukraina og Palestina. To år etter Russlands invasjon i Ukraina, blir situasjonen for kvinner og jenter stadig verre. Kjønnsbasert vold, seksuell utnyttelse og overgrep, samt økende fattigdom gjør krigen til et helvete for kvinnene og deres barn.

Siden oktober har vi vært vitner til en grusom krigføring på Gaza. FN anslår at to mødre blir drept hver time, og rundt en million kvinner er drevet bort fra sine hjem. Hver dag fødes rundt 180 barn. Mangelen på tilstrekkelig helsehjelp før, under og etter fødselen gir økt risiko for spontanaborter, dødfødsler, for tidlige fødsler, emosjonelle traumer og dødsfall.

Dette er bare noen av de grufulle konsekvensene krig medfører for kvinner. Som mange andre kjenner vi i SV på maktesløsheten, men nekter å la handlingslammelsen ta overhånd. Vi skal fortsatt vise at vi står sammen med kvinner i hele verden, som lider urett!

Dagen i dag skal være en dag for fest for alt vi har fått til – og til ære for alle stolte og sterke kvinner som har gått foran! For oss i SV er 8.mars 2024 en dag i solidaritet og kamp for verdens kvinner- for et liv fritt for frykt- for selvbestemmelse- for frihet-  og for fred !

Gratulerer med dagen!

For Farsund SV

Elisabeth Stølen, kommunestyrerepresentant

Anija Markovina Wormsen, lolkallagsleder