Sykehuset i Flekkefjord er ikke nedleggingstruet

foto