Hele denne Storgaten 19-saken er rett og slett utrolig fra begynnelse til slutt. Farsund kommune ved ordføreren går ut i media og sier at det skal bli en hard kamp om eiendommen Storgaten 19 og at de kommer til å strekke seg langt for å kjøpe. Det er vel ikke helt vanlig god kutyme å gjøre i forkant av en budrunde. Dersom det medfører riktighet at andre budgiverne ville kjøpe eiendommen, renovere og skape næring er det enda mer utrolig , nesten urovekkende.  Jeg ville jo tro at ledelsen i Farsund kommune virkelig ønsker næring i bykjernen og burde legge til rette for det.

Her er det som vanlig, ingen plan, de vil rive huset, lage parkeringshus uten å ha tatt en analysering av hva vi trenger av parkeringsplasser eller om eiendommen virkelig er den rette for et parkerings hus midt i sentrum.

De fatter så et rivningsvedtak og begrunner det med at huset er falleferdig og farlig. I etterkant er det kommet en tilstandsrapport som nå er kommet offentligheten for øye som sier noe annet. Ordføreren mener på sin side at rapporten kan tolkes utfra de holdninger leseren har. Det er liksom ikke helt slik en leser en tilstandsrapport. Enten er det farlig og falleferdig eller så er det ikke det.

Etter sigende var rivningen innvendig allerede på begynt da to observante naboer, tok affære og fikk stoppet det. Nå ventes det i spenning på videre utvikling i saken. Farsund kommune burde selge eiendommen til en fornuftig pris  til de som ville skape noe dersom de fortsatt er interessert.  Det er faktisk lov å snu. Det burde også være i kommunens interesse å være med å skape liv og røre i denne byen, det være seg, bevaring, vedlikehold,  arbeidsplasser, rengjøring, pynting etc. Det må tas affære snarlig på alle fronter dersom det skal bli en positiv utvikling.

Det er på høy tid at byutvikling og et levende sentrum blir satt på agendaen av ledelsen på Husan. 

Skal vi klare å redde denne byen må vi jobbe på lag alle sammen og Farsund kommune ved ledelsen burde absolutt være et forbilde i så henseende. Joachim Gitlestad hadde et flott leserinnlegg om saken og bør leses av alle som sitter på Husan, politikerne og de som ønsker en levende by. Det er på høy tid at byutvikling og et levende sentrum blir satt på agendaen av ledelsen på Husan.

Hilsen Ellen Ludviksen