Det var ikke mange som var orientert om denne viktige begivenhet i vår historie. Bibelen nevner to eldre mennesker, Simon og Anna, og vismennene og hyrdene på Betlehemsmarken.

Og selvsagt Maria som ble mor til Jesus. Men i Det Gamle Testamentet er det profetert klart og tydelig flere steder, som i Johannes 7:14 «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi Ham navnet Immanuel.» Og i Jesaja 9:6. «For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»

Tenk at Gud gav avkall på sin herlighet og ble som en av oss dog uten synd. Derfor kan Han hjelpe oss i enhver situasjon som vi befinner oss i. Gud være takk for sin usigelige gave.

Julen er jo gavenes høytid. Vi må ikke glemme Han som kom for å frelse oss. Rom. 8:32 «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?»

Kjell Haltorp, pastor i Lista pinsemenighet, Zion Vanse har skrevet denne juleandakten. Foto: Bertine Midttun

Guds hjertelag for oss er ubeskrivelig. Han er for oss, er glad i oss og Han har bare en tanke - det beste for oss. Derfor sendte Han sin egen Sønn for å forløse oss fra syndens makt.

Guds hjertelag for oss er ubeskrivelig. Han er for oss, er glad i oss og Han har bare en tanke - det beste for oss.

Gud tvinger ikke sin gave på oss. Vi er mennesker med fri vilje. Men når vi tar imot Ham, gir Han oss rett til å bli Guds barn. Vi får et forhold til Gud og fellesskap med Ham. Gud er kjærlighet, men også rettferdig.

Vi har lover i vårt samfunn. og bryter vi dem, blir vi dømt og straffet. Vi har alle brutt Guds lov, vi har syndet. Men vi kan komme i dag og få tilgivelse for syndene, og få nåde og godhet fra Ham som er glad i oss.

La denne julen ha et fokus på Han som er verdt all pris og takk. Han ble født i en fattig stall og døde den mest fonedrende død, for at vi alle skulle få evig liv dersom vi tror på Ham.

Hyrdene på Betlehemsmarken fikk høre evangeliet: «Jeg fokynner dere en stor glede som er for alt folket, Dere er i dag en Frelser født.»

Jesus, takk, takk for at du kom for å frelse meg og oss alle.

Kjærlig hilsen

Kjell Haltorp,

pastor i Lista pinsemenighet,

Zion Vanse