Jernbanepakke 4 og avgående regjering

– Den avgående statsministeren må følge norsk sedvane ved å avstå fra handlinger som strider mot et nytt stortingsflertall, skriver Ole Langeland i dette leserinnlegget. Foto: Terje Pedersen / NTB